سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

شکارچی قهار هفتاد قله - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شکارچی قهار هفتاد قله

شکارچی قهار هفتاد قله

 

 

شکارچی قهار اوج های هفتاد قله پرنده ای عظیم و قدرتمند بنام عقاب طلایی است.

عقاب طلائی 75 تا 88 سانتي متر طول دارد توانايي پروازش در حد بالايي ست و بال زني هاي متفاوتي دارد از پرندگان كوهستان زي است و در زمستان هاي سرد به دشت و مناطق تپه ماهوري كوچ مي كند نر و ماده اش هم شكلند و در سراسر سال با هم زندگي مي كنند جمعيت آن اندك و پرنده اي تك زي به شمار مي رود دم بلند و مستطيل شكلي دارد پس سرش به رنگ مسي طلايي است چشمان تيز بين و منقار سخت و برنده اي دارد.

کلمات کلیدی: کوهستان - مناطق تپه ماهوري - دشت - پرندگان كوهستان زی - پرندگان– عقاب طلائی- منقار سخت – چشمان تیزبین

Golden eagle

These types of eagles have 75 – 88 cm length, their ability of flight is very high, and their flight is varied, and they are types of birds which live in the mountains, and they migrate to the desert and barrow area in cool winters, the male and female of these bird are the same and they live together whole the year, their crowd is limit and they live lonely. Their tail is long and oblong. The back of their head is golden cuprous and they have sharp-sighted eyes and strong and sharp beak.

Key word: mountain- cool winter - bird - Golden eagle-hunter