رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

شورای نگهبان یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی - نمایش محتوای خبر

 

 

شورای نگهبان یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی

شورای نگهبان یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی

شورای نگهبان یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی

شورای نگهبان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است که به عنوان یک دروازبان از ورود افراد نامناسب به سمت ها و ارگان های حساس کشور جلوگیری می کند

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان گفت: شورای نگهبان 12 وظیفه در کشور دارد که تفسیر قانون اساسی نظارت بر انتخابات و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی به قانون اساسی و شرع مقدس اسلام از وظایف مهم شورای نگهبان است .

تقوی گفت : شورای نگهبان با نظارت استصوابی خدمتی چند سویه هم به مردم وهم به نامزدهای انتخابات و هم به کشور دارد.