سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

شورای سالمندان و کمیته مناسب سازی کمیجان - نمایش محتوای خبر

 

 

شورای سالمندان و کمیته مناسب سازی کمیجان

شورای سالمندان و کمیته مناسب سازی کمیجان

شورای سالمندان و کمیته مناسب سازی کمیجان

 

اعضای شورای سالمندان و کمیته مناسب سازی کمیجان به تشکیل سازمانهای مردم نهاد برای مشارکت در زمینه های اجتماعیُ و فرهنگی تاکید کردند.

میوه  فرماندار کمیجان هم در این شورا  اصلاح برخی از معابر شهری متناسب با نیاز معلولان را ضروری دانست.