رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

شورای آموزش و پرورش خمین - نمایش محتوای خبر

 

 

شورای آموزش و پرورش خمین

شورای آموزش و پرورش خمین

شورای آموزش و پرورش خمین

 

جلسه آموزش وپرورش خمین برگزار شد.

ساداتی فرماندار خمین در این جلسه ترویج رشته های آموزش فنی حرفه ای و هنرستان های علمی کاربردی را بهترین گزینه برای توجه به بازار کار دانست و گفت : تربیت نیروی کارآمد و توانمند سبب توسعه اقتصاد کشور می شود.