جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

شورای آموزش و پرورش تفرش - نمایش محتوای خبر

 

 

شورای آموزش و پرورش تفرش

شورای آموزش و پرورش تفرش

شورای آموزش و پرورش تفرش

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان در شورای آموزش و پرورش تفرش گفت: پارسال با استفاده از اعتبارات ملی ، 17 پروژه در تفرش تخریب، بازسازی و مقاوم سازی شد.

دوره ای کردن برخی مدارس ابتدایی و اِستاندارد سازی سامانه گرمایشی در مدارس از موارد مطرح شده در این نشست بود.