رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

شورای آموزش وپرورش در زرندیه - نمایش محتوای خبر

 

 

شورای آموزش وپرورش در زرندیه

شورای آموزش وپرورش در زرندیه

 

فرماندار زرندیه د رجلسه شورای آموزش وپرورش گفت:دانش آموزان آینده سازان کشور هستند وآموزش وپرورش در این مهم نقش به سزایی دارد واز حوزه های مهم اجتماعی وفرهنگی محسوب می شود.

دراین جلسه مقرر گردید از دانش آموزانی که د رکنکور امسال رتبه های برتر راکسب نموده اند تقدیر بعمل آید .

همچنین د راین جلسه برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم 13 آبان وراهپیمایی این روز صورت گردید ومسیرهای راهپیمایی 13 آبان درشهر های مختلف شهرستان اعلام شد.