رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

شهید محمد رضا جعفرآبادی (شهید انقلاب) - نمایش محتوای صدا

 

 

شهید محمد رضا جعفرآبادی (شهید انقلاب)

شهید محمد رضا جعفرآبادی (شهید انقلاب)

 

شهید محمد رضا جعفرآبادی


شهید محمد رضا جعفرابادی در تاریخ 18 خرداد سال 1341در روستای جعفر آباد شهرستان آشتیان به دنیا آمد.

محمد رضا درس دینداری را از مادر آموخت و درس تلاش و سختکوشی را از پدر به ارث برد. تحصیلات ابتدایی رادر روستا با موفقیت گذراند و سپس برای کمک به اقتصاد خانواده راهی تهران شد و به شغل نجاری پرداخت.

او بسیار شجاع بود و در مراسم وراهپیمایی های اول انقلاب شرکت می کرد. تا اینکه در تاریخ 22 بهمن 1357 در حال تظاهرات در خیابان پیروزی تهران توسط دژخیمان رژیم منحوس پهلوی به شهادت رسید و پیکر پاکش را در زادگاهش به خاک سپردند.

کلمات کلیدی: شهیدمحمدرضاجعفرآبادی، روستای جعفر آباد، شهرستان آشتیان، شغل نجاری، راهپیمایی،22 بهمن 1357، خیابان پیروزی، شهادت


Key word: shahid Mohammad Reza Jafarabadi,ashtiyan city