رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

شهید محمد حسین خسروی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید محمد حسین خسروی

Loading the player...

دانلود

 

شهید محمد حسین خسروی در سال 1340 در خمین متولد شد.

شهریور بود.جمعه بود. به راستی که آن جمعۀ خونین بود .17 شهریور سال 1357، آن سال همیشه زنده، ،همیشه جاوید، آن سال خشم، آن سال توفان ، آن سال که قطره قطره دریا شد.

محمد حسین فرزند حسن، قطره ای از دریای مردم ، محمد حسین خسروی برای اتصال به دریا ، پر و بال می زد.همه جا از امام خمینی(ره)می گفت و افتخار به اینکه به هر حال ریشه در خمین دارد و عشق به آن پیر عارف و قافله سالار.انقلاب ، حسین را بیقرار و آشفته حال کرد. انقلاب به حسین خسروی، آگاهی داد و حسین آگاهانه در مسیر سالار و سید مکتب عشق امام حسین(ع)، گام نهاد.

شهید محمد حسین خسروی می دانست که راه دراز است و میدان و عرصه ،مرد و مردان را طلب می کند.

مدام در تظاهرات بود و اعتراض  و مدام فریاد او علیه رژیم شاه .17 شهریور آن موسم و لحظه ای بود که باید آن زبان گویا و آن سر شوریده را به ضیافت صالحان می برد.


shahid mohammad hosian khosravi