رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

شهر زیرزمینی ذلف آباد - نمایش محتوای صدا

 

 

شهر زیرزمینی ذلف آباد

شهر زیرزمینی ذلف آباد

 


محوطه تاریخی ذلف آبادمحوطه تاریخی ذلف آباد که در میان اهالی فراهان به عنوان خرابه ها یا شهر زیرزمینی ذلف آباد خوانده می شود، به صورت محوطه ای وسیع در ۳ کیلومتری شمال شرق شهر فرمهین و دو طرف جاده آسفالته فرمهین به آشتیان و تفرش قرار گرفته، به گونه ای که در جاده مذکور محوطه را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرده است. محوطه یاد شده به صورت برآمدگی های و تل هایی در موقعیت مذکور در میانه دشت فراهان ، درکنار امام زاده احمد بن علی(ع) که به عنوان یک یادمان تاریخی از دوره ایلخانی و یک بنای زیارتی مورد احترام اهالی شناخته می شود واقع است .

این بنا از آن حیث که مرکزیتی برای برگزاری جشن برداشت گندم، آب پاشان یا تیرگان که جشن و مراسمی آئینی مختص فراهان است، موقعیتی ممتاز دارد. محوطه تاریخی ذلف آباد که وجود راههای زیر زمینی آن برای مردم فراهان به صورت یک افسانه ماندگار در آمده بر اساس مطالعات بعمل آمده محوطه ای وسیع بالغ بر ۱۱۰ هکتار است. این محوطه در منابعی چون نزهت القلوب حمدالله مستوفی در سده هشتم ه ق بیان شده و در آن منبع به عنوان یکی از بزرگترین روستاهای فراهان اشاره شده است.

با انجام کاوش فصل اول این محوطه که در قالب ۷۰۰ مترمربع انجام شد، شواهد و نشانه هایی حاصل آمد. بر اساس این پژوهش که منجر به کشف بخشی از ساختارهای مسکونی و عمومی از جمله بقایای یک حمام شد؛محوطه تاریخی ذلف آباد به عنوان شهری آباد و با مردمی شیعه مذهب که زندگی آنان مبتنی بر بهره وری از کشاورزی و دامداری و تولید بوده شکل گرفته است .

ساکنان این محل بر اساس مبادلات فرهنگی و تجاری برخی از مواد و مصالح مورد نیاز در شکل بخشی به ساختارهای معماری و برخی از فرآورده های مورد نیاز برای زندگی روزمره را از طریق مبادلات تجاری تامین نموده و خود دست به تولید برخی دیگر زده اند .

این شهر به احتمال زیاد دارای بخش های مختلف و طبقه بندی مشاغل بوده و از وجود ساختارهای عمومی در ارتباط با مذهب و زندگی روزمره و محله هایی برای معیشیت طبقات اجتماعی چندگانه بهره می برده است .

در ارتباط با این کاوش اشیایی منقول از قبیل مسکوکات، ظروف سفالی و… که در ارتباط با شیوه زندگی ساکنین قابل بررسی بودند، بدست آمده است.

کلمات کلیدی:

محوطه تاریخی ذلف آباد، شهر زیرزمینی، فراهان، شمال شرق شهر فرمهین ،امام زاده احمد بن علی(ع)، جشن برداشت گندم


Key word: The historic city of Zolf Abad , The underground city of Zolf Abad, Farmahin City, Imamzade Ahmad– ebn- Ali