جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

شهرستان فراهان رتبه اول استانی در امانت گرفتن کتاب - نمایش محتوای خبر

 

 

شهرستان فراهان رتبه اول استانی در امانت گرفتن کتاب

شهرستان فراهان رتبه اول استانی در امانت گرفتن کتاب

شهرستان فراهان رتبه اول استانی در امانت گرفتن کتاب

 

مطیعی مدیرکل کتابخانه های استان در جلسه بررسی مشکلات ومسائل حوزه کتاب وکتابخوانی فراهان افزود: شهرستان فراهان با توجه به میزان جمعیت ومفاخرو استعداد های موجود در در حوزه دریافت کتاب از کتابخانه های شهرستان رتبه اول را در استان کسب کرد.

 وی گفت: با توجه به رو به رشد بودن   شهرستان فراهان نیازمند افزایش فضاهای کتابخانه ای و کتاب است.