رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

شهرستان زرندیه - نمایش محتوای صدا

 

 

شهرستان زرندیه

شهرستان زرندیه

 

شهرستان زرندیه


شهرستان زرنديه يكي از جديدترين شهرستان‌هاي استان مركزي است. زرندیه در شمال استان مركزي قرار دارد. اين شهرستان از شمال و غرب به استان‌هاي تهران و قزوين و از جنوب به شهرستان ساوه محدود مي‏شود. اين منطقه در سال 1382 به صورت شهرستان درآمد. زرنديه داراي دو بخش به نام‌هاي خرقان و مركزي است که مركز آن شهر مامونیه است.

کلید واژه ها:

شهرستان زرندیه، استان مرکزی، شهر مامونیه


Zarandieh:

Zarandieh city is one of the most Markazi province. Zarandieh is two parts: Khrqan and centeral. It s center is Mamonieh city.

Kay words:

Zarandieh, Markazi province, Mamonieh city