سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

شناسایی پیکر شهید گمنام فراهانی - نمایش محتوای خبر

 

 

شناسایی پیکر شهید گمنام فراهانی

شناسایی پیکر شهید گمنام فراهانی

شناسایی پیکر شهید گمنام فراهانی

پیکرپاک شهید یعقوب تلخابی از شهدای روستای تلخاب فراهان پس از31سال شناسایی شد.

پیکرپاک این شهید در منطقه کوشک شناسایی و به روستای تلخاب فراهان انتقال می یابد. به همین منظور جمعی از مسئولان فراهان با خانواده این شهید دیدار و ازصبر و شکیبایی آنان تجلیل کردند.