رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

شناسایی و درمان آسیب های اجتماعی عزم جدی کارکنان بهزیستی - نمایش محتوای خبر

 

 

شناسایی و درمان آسیب های اجتماعی عزم جدی کارکنان بهزیستی

شناسایی و درمان آسیب های اجتماعی عزم جدی کارکنان بهزیستی

شناسایی و درمان آسیب های اجتماعی عزم جدی کارکنان بهزیستی

استاندار مرکزی در دیدار با اعضا و کارکنان سازمان اداره کل بهزیستی استان مرکزی با تاکید بر نقش بهزیستی در کاهش آسیب های اجتماعی گفت : ریشه یابی و درمان آسیب ها ی اجتماعی عزم جدی زحمت کشان بهزیستی را می طلبد .

زمانی قمی گفت : کار بهزیستی با رو ح و روان جامعه است و به عنوان مهمترین نقش آفرین در سلامت و بهداشت روانی جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است .

وی با تبریک هفته ی بهزیستی به کارمندان بهزیستی استان گفت : استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد ، اختصاص اعتبار مناسب برای حل معضلات اجتماعی بهترین راهکار برای گسترش امنیت روانی درجامعه است.

استاندار در دیدار با اعضا و کارکنان اداره کل بهزیستی بر عزم جدی این نهاد برای ریشه یابی و درمان آسیب های اجتماعی تاکید کرد.

زمانی قمی با تبریک هفته ی بهزیستی با اشاره به ارتباط فعالیتهای بهزیستی با روح و روان جامعه افزود این نهاد به عنوان مهمترین نقش آفرین در سلامت و بهداشت روانی جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است و این فعالیت باید با استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و اختصاص اعتبار مناسب تقوین شود.