حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

شمار داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی به ۲۴۶۴ نفر رسید - نمایش محتوای خبر

 

 

شمار داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی به ۲۴۶۴ نفر رسید

شناسه : 342387599

شمار داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی به ۲۴۶۴ نفر رسید

شمار داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی به ۲۴۶۴ نفر رسید

 

با ثبت نام ۷۰۳ نفر دیگر در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای استان شمار داوطلبان به ۲۴۶۴ نفر رسید

 

داوطلبان مرد: ۲۳۴۱ نفر

داوطلبان زن: ۱۲۳ نفر

 

داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها: ۵۶۳ نفر

داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها: ۱۹۰۱ نفر

 

داوطلبان دارای سابقه عضویت: ۶۶۳ نفر

 

آخرین مهلت ثبت نام: ششم فروردین

انتخابات: ۲۹ اردیبهشت