شعر میهنم

شناسه : 341666509

 

میهنم

میهنم، میهنم ، میهنم ای بر فراز کوه ها، فریادها

ای بلند، ای بلند آوازه در آیین عدل و دادها

می درخشی در تمام عرصه ها خورشیدوار

ای طلوع جاودانی، ای صدای ماندگار

نور چشمان منی ، ای میهن پر افتخار

ای حضورت سبز و جاری سرزمین استوار

قهرمانان غیورت ، قله های اقتدار

لاله های پرفروغت ، جلوه های ماندگار

عشق تو خورده گره با روح من با جان من

ای سرای عاشقان، ایران من ایران من

وطن، نام تو باران و گلُ،  خاک تو باغ آسمان

ای شکوه جاوادان، ای نسیم زندگانی، ای بهشت بیکران

****************