رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

شب یلدا طولانی ترین شب سال - نمایش محتوای صدا

 

 

شب یلدا طولانی ترین شب سال

شب یلدا طولانی ترین شب سال

 

 

شب یلدا طولانی ترین شب سال


 

تمام کسانی که با نجوم و آرایش فضایی زمین و خورشید آشنا هستند، می دانند که زمین در اول دیماه هر سال به نقطه انقلاب زمستانی خود می رسد. نقطه ای که در آن، ناظران نیمکره شمالی دارای کوتاهترین روز و بلندترین شب سال بوده و بر عکس در نیمکره جنوبی بلندترین روز سال اتفاق می افتد .

اما باید توجه داشت که در این شب همه ناظران نیم کره شمالی دارای طول شب یکسان نیستند. در استوا طول شب و روز برابر و مساوی با 12 ساعت است و هرچه به طرف قطب می رویم طول شب یلدا افزایش می یابد .

کلمات کلیدی: شب یلدا، طولانی ترین شب سال، نجوم، اول دیماه، نیمکره جنوبی

Key word: Yalda