رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

شبکه های فلزی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شبکه های فلزی

 

بیش از 80 سال است که مهندسان از گریتینگ یا شبکه فلزی بعنوان اصلی ترین راهکارها برای پوشش سطوح استفاده می کنند. گریتینگ مجموعه ای از قطعات هستند که به وسیله ی جوشکاری یا پرس به یکدیگر متصل شده و محصول یک پارچه ای را تشکیل میدهد. کف پوشها، حصار محافظ، درپوش جویها و کانالها، پله های اضطراری و صنعتی و پارتیشن بندی و لایه بندی طبقات و ... از کاربردهای گریتینگ است. میل گردها پس از مرحله ی اسیدشویی و از بین رفتن اکسیدهای فلزی در دستگاه کشش طی یک مرحله به 4 پهلوی تابیده شده تبدیل می گردند. این میلگردها که رابط نامیده می شوند وظیفه اتصال باربرها به یکدیگر و حفظ یک پارچگی دارند.

بعد از کشش، چهار پهلوهای تابیده شده بصورت قطعات یک اندازه بریده شده و به عنوان رابط مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

تسمه های فولادی 6 متری درصورت نیاز توسط دستگاه پرس بصورت دندانه دار شکل گرفته و در مرحله بعد باربرها را تشکیل خواهند داد. باربرها یا تسمه های باربر مجموعه اعضای موازی با هم و معمولا با مقطع مستطیل هستند که وظیفه اصلی تحمل نیروی ناشی از بارگذاری ها را برعهده دارند.

دستگاه خودکار الکترومکانیکی با ایجاد همزمان جریان بالای الکتریکی و فشار مکانیکی، سبب می شود تا تسمه های باربر و رابط های چهارپهلو در نقاط اتصال به دمای ذوب برسند. محصول اولیه خارج شده که پنلهای 6 متری بوده که در ابتدا مورد کنترل کیفیت جوشها قرار می گیرد. پس از خروج پنلهای تولیدی زوائد و اضافات حاصل بریده می شود.

در مرحله قطعه سازی، پنلها با نقشه های مهندسی و مطابق با سفارش کارفرما به قطعات مورد نیاز بریده می شود.

در مرحله بعد 4 پهلوی تابیده شده به صورت قطعاتی یک اندازه بریده شده و به عنوان رابط مورد استفاده قرار می گیرد. در مرحله قطعه سازی پنل ها با نقشه های مهندسی و مطابق با سفارش کارفرما به قطعات مورد نیاز بریده می شود . بخش کنترل کیفیت محصول را تائید نموده و با اضافه نمودن شماره قطعات، قطعه جهت گالوانیزه کردن ارسال می شود.

کلمات کلیدی: علم و فناوری– شبکه های فلزی– ساخت شبکه های فلزی

Steel Networks

A set of components that are connected to each other by welding or pressing and to form an integrated product.

After the pickling process and the loss of metal oxides in puller Fitters at a side stage 4

are twisted into.

The next step twisted into 4 pieces cut to a size And is used as a connector.

In part of , the panels with the engineering drawings and parts needed to be cut according to customer request.

The quality control Confirm the product and adding the number of parts, Piece to be sent to Galvanization