جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

شبکه آفتاب قدم به قدم به پوشش 100% دیجیتال نزدیک می شود - نمایش محتوای خبر

 

 

شبکه آفتاب قدم به قدم به پوشش 100% دیجیتال نزدیک می شود

شبکه آفتاب قدم به قدم به پوشش 100% دیجیتال نزدیک می شود

شبکه آفتاب قدم به قدم به پوشش 100% دیجیتال نزدیک می شود

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای استان مرکزی، فرستنده دیجیتال در ایستگاه هزار آباد آشتیان و سه فرستنده اف ام در ایستگاه مستوفی اراک از محل بودجه های ملی و به همّت همکاران فنی مرکزمرکزی به بهره برداری رسید.

قابل ذکر است که با راه اندازی سه فرستنده اف ام ، رادیو های اقتصاد، سلامت و اربعین در استان مرکزی به سمع شنوندگان استان مرکزی خواهد رسید.

هم اکنون پوشش دیجیتال در استان مرکزی 5/93% است.