شبهای احیاء در دلیجان

 

احیاء شبهای قدر در دلیجان

تصاویر مراسم معنوی و روحبخش احیاء شبهای قدر در دلیجان