رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

شاهنامه فردوسی - افراسیاب (2) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شاهنامه فردوسی - افراسیاب (2)

 

شاهنامه فرودوسی - افراسیاب


فردوسی، بزرگی که از هزار سال پیش تا امروز نامش در کتاب ها آمده و بر سر زبانها افتاده و شرق و غرب از او سخن گفته اند

حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال329هجری درست در همان سالی که رودکی پدرشعرفارسی در گذشت. در روستای باز واقع در منطقه توس خراسان بدنیا آمد. او از نجیب زادگان و دهقانان توس بود.

شاهنامه بدون اغراق برترین اثر ادبی فارسی است او30 سال از عمر گرانبهای خود را صرف سرودن شاهنامه نمود .

زبان فردوسی مانند دل او روشن و پاک است. با همین پاکی وصف ناپذیر صحنه های بزم و رزم را وصف می کند.

کلمات کلیدی:

شاهنامه فردوسی، شاعر پارسی گوی، توس، شاهنامه، نجیب زادگان ، ادبی فارسی