رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

شاعر ترانه محمد نبودی ... - نمایش محتوای صدا

 

 

شاعر ترانه محمد نبودی ...

شاعر ترانه محمد نبودی ...

 

شاعر ترانه محمد نبودی ...

 

شاعر ترانه محمد نبودی ...

این برنامه به معرفی جواد عزیز شاعر ترانه محمد نبودی ... می پردازد. جواد عزیزی که از رزمندگان دوران دفاع مقدس است. از همان ابتدای جنگ تحمیلی در جبهه های حق علیه باطل فعالیت داشته.

جواد عزیز از رزمندان اراکی است که بعد از فتح خرمشهر و به صورتی کاملا غیرحرفه ای و ساده اشعار ترانه ای را در توصیف مقاومت سپاه خرمشهر و یاران شهید جهان آرا در مقابل ارتش صدام بیان کرد که بعدا کویتی پور از مداحان دفاع مقدس آن را با آهنگ خواند و یادگاری زیبا از دوران دفاع مقدس برجای گذاشت.


کلید واژه ها:

جواد عزیزی، فتح خرمشهر، یاران شهید جهان آرا، شهید جهان آرا، ترانه محمد نبودی،


Kay words:

Javad Azizi, Captured Khorramshahrm city, Fellowship martyr Jahan Ara,