سیزده بدر در استان مرکزی

 

در روز سیزدهم فروردین یا سیزده بدر مردم از خانه ها بیرون می روند و در دشت های اطراف و روستا ها به بازی و شادی می پردازند.

در این روز سبزه هایی را که مدت 13 روز عید  در خانه نگه داشتند داخل آب روان می اندازند و دختران با آرزوی ازدواج سبزه گره می زنند.

در شهر خمین مردم به کوه بوجه یا کوه سلطان می روند و پس از صرف ناهار جوانان در صحرا بازی می کنند و غروب به خانه های خود بر میگردند.

در گذشته در روستای خاوه (یکی از روستا های دلیجان) روز سیزده بدر خانواده داماد نامزد پسرشان را به اتفاق اعضای خانواده اش به دشت و صحرا می بردند و مادر داماد بر سر عروس نقل می پاشید و همگی شادی می کردند.

سپس زنان عروس را می بردند تا تارهایی از گیاهان را گره بزند.

عروس و سایر زنان در طول انجام این کار می گفتند:من سر تو را میخورم،تو سر من رو نخور،من باشم صد ساله، تو باشی هر ساله

زنان سر پا می ایستادند و تعدادی سنگ را یکی یکی به پشت سر خود پرتاپ میکردند  و با هر سنگی که پرتاپ می شد وردی میگفتند مثلا با سنگ اول می گفتند سیزده بدر ،با سنگ دوم چهارده به تو ، با سنگ سوم لعنت به مرد قرقرو و در آخر به قاتلین ائمه و معصومین لعنت می فرستادند.

کلمات کلیدی: سیزده بدر ،استان مرکزی، دشت، شهر خمین