جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

سوم مهر هشتمین سرشماری نفوس و مسکن - نمایش محتوای خبر

 

 

سوم مهر هشتمین سرشماری نفوس و مسکن

سوم مهر هشتمین سرشماری نفوس و مسکن

سوم مهر هشتمین سرشماری نفوس و مسکن

هشتمین سرشماری نفوس و مسکن سوم مهر آغاز می شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در ستاد هماهنگی سرشماری و نفوس مسکن استان گفت : این سرشماری از سوم مهر آغاز و تا 24 مهر ادامه دارد

یادگاری افزود : از 25 مهر تا 28 آذر سرشماری به صورد حضوری انجام می شود .

وی ادامه داد از ویژگی های این سرشماری دقت سرعت کاهش هزینه ها و نیروی انسانی است .

دبیر ستاد هماهنگی سرشماری نفوس و مسکن استان عنوان کرد این ستاد به منظور استفاده از امکانات دستگاه های اجرایی تشکیل شده و این سرشماری به صورت تبلت برای کاهش استفاده از کاغذ و جمع بندی آن به صورت آنلاین صورت می گیرد .