جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹

سومین کارگروه تخصصی بررسی ناهنجاری های اجتماعی در استان - نمایش محتوای خبر

 

 

سومین کارگروه تخصصی بررسی ناهنجاری های اجتماعی در استان

سومین کارگروه تخصصی بررسی ناهنجاری های اجتماعی در استان

سومین کارگروه تخصصی بررسی ناهنجاری های اجتماعی در استان

 

سومین کارگروه  تخصصی بررسی ناهنجاری های اجتماعی در استان برگزار شد 

در سومین جلسه گروه کاری تخصصی بررسی ناهنجاری های اجتماعی ، مسائل و توانمندی های اجتماعی استان بر توانمند سازی دانش آموزان و پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی تاکید شد .

اعضای گروه کاریِ تخصصیِ بررسی ناهنجاریهای اجتماعی در نشستی به توانمند سازی دانش آموزان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی تاکید کردند0

 فولادوند مدیر کل آموزش و پرورش استان آموزش اجتماعیُ و رفع مشکلات اجتماعی دانش آموزان را مهمترین اولویت های این اداره کل دانستُ و همکاری متولیان اجتماعیُ و فرهنگی رادر این زمینه خواستار شد.

 رفیعی مدیر کل بهزیستی استان و دبیر این نشست هم شناسایی و تجزیهُ و تحلیل آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی و اتخاذ تدابیر اجتماعی برای رفع مشکلات دانش آموزان را ازاهداف برگزاری این نشست دانست