رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

سفر رهبر انقلاب به اراک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سفر رهبر انقلاب به اراک

سفر رهبر انقلاب به اراک در سال 1379 و بازدید از بیت تاریخی امام خمینی (ره)