سفره های هفت سین اراک

 

 تصاویر سفره های هفت سین در برخی مکانهای تجاری، مجتمع ها و مراکز خرید شهر اراک در نوروز 94