سفره های افطاری مساجد اراک

 

سفره های افطاری مساجد اراک

یکی از سنت های خوب که باید در جامعه رسم شود سنت افطاری ساده در مساجد است

این تصاویر سفره های ساده افطاری در برخی مساجد شهر اراک از جمله مسجد آخوند خیابان مولوی شهر اراک را به نمایش می گذارد که توسط آقای سید حسین میری تهیه و ارسال شده است