رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

سفال گری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سفال گری

 

 

سفالگری از نخستین صنایع بشری می باشد که ساختن ظروف با گل است و به ظرف ساخته شده سفالی می گویند.

خاک استفاده شده در صنعت سفالگری خاک رس می باشد. قبل از رواج شیشه، سفالینه ها رایج ترین ظروف مورد استفاده بشر بودند.

کلمات کلیدی:

صنایع بشری – سفال گری – ساختن ظروف – شیشه - خاک رس