جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

سرمایه گذاران ژاپنی در اراک - نمایش محتوای خبر

 

 

سرمایه گذاران ژاپنی در اراک

سرمایه گذاران ژاپنی در اراک

سرمایه گذاران ژاپنی در اراکنشست مسئولان استان مرکزی با جمعی از سرمایه گذاران و مسئولان اقتصادی ژاپنی امروز در اراک برگزار شد.


معاون برنامه ریزی و توسعه استانداری مرکزی در این نشست با اشاره سابقه بلند استان مرکزی در زمینه صنعت و تولید گفت : زمینه های سرمایه گذاری در استان مرکزی مهیاست و سرمایه گذاران ژاپنی می توانند در زمینه های صنایع تبدیلی، الکترونیک ، صنایع فلزی، پتروشیمی ، راهسازی و گردشگری در استان مرکزی مشارکت داشته باشند.
صفری افزود : معافیت مالیاتی ، ریسک پایین سرمایه گذاری ، حمایت های دولتی ، امکان ایجاد بازارهای جانبی ، امنیت و فراهم بودن زیرساخت های انرژی از مزیت های سرمایه گذاری در استان مرکزی است.
مسئول هیئت ژاپنی هم با بیان اینکه ، فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری در کشور ایران وجود دارد گفت : این ظرفیت ها می تواند زمینه های همکاری بیشتر ایران و ژاپن را فراهم کند.