جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

سرشماری نفوس ومسکن در استان - نمایش محتوای خبر

 

 

سرشماری نفوس ومسکن در استان

سرشماری نفوس ومسکن در استان

سرشماری نفوس ومسکن در استان

در هفته اول سرشماری نفوس و مسکن 11هزار و 300 خانوار استان اطلاعات خود را در سامانه اینترنتی ثبت کردند

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان این آمار را پایین ارزیابی و از مردم خواست با توجه به مزیتهای سرشماری اینترنتی در این مرحله مشارکت کنند.