رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۸

سراهای بازار اراک - نمایش محتوای نوروز

 

 

سراهای بازار اراک

در نیمه غربی بازار سرایی است كه از شرق به راسته اصلی از شمال به گذر چهارم و غرب و جنوب به كوچه ای محدود می شود که سرای گلشن بازار اراک است و سرای آقایی در جناح شرقی راسته اصلی بازار اراک سر چهار سو قرار دارد .

آدرس کوتاه :