سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سراهای بازار اراک - نمایش محتوای نوروز

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

سراهای بازار اراک

سراهای بازار اراک


در نیمه غربی بازار سرایی است که از شرق به راسته اصلی از شمال به گذر چهارم و غرب و جنوب به کوچه ای محدود می شود که سرای گلشن بازار اراک است و سرای آقایی در جناح شرقی راسته اصلی بازار اراک سر چهار سو قرار دارد .

آدرس کوتاه :