سراب سورانه

 

در دامنه شمالی کوه شهباز که قله اش با 3388 متر بام استان مرکزی است سراب مصفای سورانه از دل کوهستان آب روشن می تراود. چشمه سورانه در فروردین ماه با  2333لیتر آب در ثانیه بیشترین خروجی داشته است و متوسط خروجی آن 282 لیتر در ثانیه است. مزه مطلوب آب و محیط باصفا ویژگی بارز این سرچشمه است.

کلمات کلیدی: طبیعت استان مرکزی سرچشمه های استان مرکزی سرچشمه های شهرستان شازند سراب های استان مرکزی سراب سورانه

Loading the player...