Skip to Content

سخنان رهبر معظم انقلاب پای صندوق رای

سخنان رهبر معظم انقلاب پای صندوق رای


سخنان رهبر معظم انقلاب پای صندوق رای

سخنان رهبر معظم انقلاب پای صندوق رای

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دقایق آغاز رأی گیری:

همه مردم با بصیرت و به قصد افزایش اعتبار و عزت ملی در انتخابات شرکت و دشمن را مأیوس کنند