جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

ستاد بزرگداشت حماسه بزرگ فتح خرمشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

ستاد بزرگداشت حماسه بزرگ فتح خرمشهر

ستاد بزرگداشت حماسه بزرگ فتح خرمشهر

ستاد بزرگداشت حماسه بزرگ فتح خرمشهر

 

اعضای ستاد بزرگداشت حماسه بزرگ فتح خرمشهر در خنداب نشست  داشتند.

در این نشست مقرر شد بیش از 50 برنامه متنوع فرهنگی/ هنری / علمی/ اجتماعی و ورزشی برگزار شود.