جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 16 - نمایش محتوای خبر

 

 

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 16

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 16

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 16

اعضای محترم شعبه اخذ رای و نمایندگان فرماندار توجه نمایند، افراد بی سواد، روشندلان، یا افرادی که به هر دلیل قادر به نوشتن رای خود نیستند می توانند از فرد مورد اعتماد همراه خود برای نوشتن برگ رای استفاده کنند

                                                     ستاد انتخابات کشور