رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

سبد هندوانه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سبد هندوانه

مدت ویدئو : 4:28در این برنامه روش دیگری از میوه آرایی به تصویر کشیده می شود. برای درست کردن ظرف میوه به شکل چاه آب از یک هندوانه کشیده و نسبتا بزرگ استفاده می شود.

در ابتدا سر هندوانه را می بریم تا سطح صافی ایجاد شود و هندوانه را به صورت ایستاده قرار می دهیم سپس بوسیله چاقو برش های افقی به سطح پوست هندوانه داده می شود این برش ها باید بصورت منظم باشد سپس برش های کوتاه افقی بر پوست هندوانه داده می شود و قسمت پایین هندوانه را بصورت آجری شکل در می آوریم. این قسمت دیواره چاه است سپس قسمت بالا را برش می دهیم و دسته ایجاد می کنیم برای بلند کردن ظرف میوه. یک بادمجان را دوقسمت می کنیم و بصورت یک استوانه در می آید و بکمک خلال دندان به هندوانه وصل می کنیم و با یک ربان آن را به دسته هندوانه وصل می کینم. داخل هندوانه را کمی خالی می کنیم و میوه ها را داخل آن قرار می دهیم.

 

     

 
" در نگاه بیشتر ببینید "