ساخت چراغ سقفی

 

قطعات از جنس آلومنیوم که پایه اصلی چراغ را تشکیل می دهد در کارگاه دیگری ساخته شده  وبهم جوش داده شده اند. در مرحله ابتدایی سمباده کاری می شود. قطعات دایره ای با قطر 23 سانتی متر به نام گرده از جنس آلومینیوم، بدنه ی اصلی چراغ را تشکیل می دهد. بدنه شیپوری و در ساخته شده از گرده های آلومینیومی به هم چفت می شود . دسته های نگهدارنده چراغ از جنس فولاد بوده با پرس تولید می گردد.

توری محافظ لامپ با پرس برش خورده و در قسمت دیگری خم می گردد.جهت اتصال سرپیچ به سیم برق حفره ای بر روی توری ایجاد شده و منگنه ای  جهت حفاظت سیم بر روی حفره قرار می گیرد. توری ها بر بدنه جا گذاری و محکم می شوند. رنگ کاری به روش الکترواستاتیک و با باردار کردن غیر همنام رنگ و قطعه صورت گرفته و قطعات آغشته به رنگ، مدت 15 دقیقه در دمای 220 درجه سانتیگراد کوره حرارت می بینند. پس از رنگ کاری ابتدا سوراخ هایی بر روی پایه با قلاویز شماره 4 و در یک مرحله انجام می شود. پایه اتصال به دیوار بدنه چراغ وصل شده  و با عبور سیم روکش دار از بدنه سرپیچ روی آن بسته می شود. بسته شدن سرپیچ چراغ ها بر روی دسته پایان کار است. این مدل از چراغ های تولیدی بر اساس کاربرد در 16 مدل مختلف قابل نصب و استفاده می باشد. یکی از این مدل ها مدل ریل می باشد. در مدل دیگر سه چراغ بر روی یک پایه قرار گرفته است . مدل دیگر آویز چهار شعله بوده که هر یک از چراغ ها بر روی یک شیپور نصب می شود. بعد از اطمینان از ایمنی چراغ ها محصولات بسته بندی شده و روانه بازار می گردد.

کلمات کلیدی: چراغ - چراغ سقفیلامپ– آلومینیوم – فولاد - پایه  چراغ – سرپیچ - سیم برق

Roof's light

Gerdeh is circle pieces with 23 cm thick which is forming the main body of light with kind of aluminum. 

The light's supporting lace is slicing with vise and limber in another section.

The laces were placed and fixed on the light's body. The pieces were colored by electrostatics style and the colored pieces were heated with 220 c in oven for 15 Min. After the coloring process, the pieces were puncture on the leg by tap of 4 and during one stage. Shutting the socket of lights is final stage. 

These kind of produced lights are used and installed based on applying 16 various model.

Key word: light -Roof's light – aluminum

Loading the player...