جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

ساخت و تحویل اولین سری «واگن غله بر» کشور در واگن پارس اراک - نمایش محتوای خبر

 

 

ساخت و تحویل اولین سری «واگن غله بر» کشور در واگن پارس اراک

ساخت و تحویل اولین سری «واگن غله بر» کشور در واگن پارس اراک

ساخت و تحویل اولین سری «واگن غله بر» کشور در واگن پارس اراک
با بومی شدن فناوری و ساخت «واگن غله بر» در کشور، اولین سری از این واگن ها از سوی واگن پارس اراک تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صفاری جانشین مدیرعامل کارخانه واگن پارس اراک با اعلام این خبرگفت: ده واگن تحویل شده به خریدار بخش خصوصی، جزو اولین سری از قرار داد ساخت صد دستگاه «واگن غله بر» است که در کمتر از یک سال به اتمام می رسد.
صفاری با بیان اینکه فناوری و توان ساخت انواع واگن باری در این کارخانه وجود دارد و واگن غله بر آنها افزوده شد، افزود: ساخت و تحویل هر واگن غله بر شصت هزار یورو صرفه جویی ارزی در پی دارد و در پایان قرارد داد شش میلیون یورو صرفه جویی ارزی نصیب کشور می شود.
او طراحی و ساخت واگن ها را بر اساس نیاز کشور دانست.
وی با بیان اینکه برای طراحی این واگن دو ماه طراحی صورت گرفت گفت: با تحویل به موقع وکیفیت واگن ها، پیمانکار قرار دادی دیگری شامل بیش از ششصد واگن با این کارخانه منعقد می شود.
جانشین مدیرعامل ساخت این واگن ها را سبب حفظ صد شغل در این کارخانه دانست و اضافه کرد: این کارخانه قادر است ماهانه هزار واگن در انواع مختلف بسازد.
وی ساخت واگن ها را بر اساس آخرین استانداردهای کیفی عنوان کرد.