رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

ساخت هواکش - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ساخت هواکش

رولهای ورق در کارگاه توسط کرین به قسمت برش منتقل شده و توسط گیوتین ورق ها متناسب با نقشه در ابعاد مختلف بریده می شود. بعد از تمیزکاری لبه ی ورق ها آنها را به قسمت پرس منتقل کرده و زیر پرس 200 تن قرار می گیرد.

در مرحله اول پرس حفره ای در میان صفحه جهت قرار گرفتن پروانه و موتور ایجاد شده و لبه ها سوراخ می گردد. در مرحله بعد با فشار پرس، لبه ورق به اندازه 90 درجه خم می گردد.

از مراحل مهم گالوانیزه نمودن پوسته ی هواکش می باشد . در این مرحله سطح پوسته چربی زدایی شده و درون وان گالوانیزه قرار می گیرد.گالوانیزاسیون عبارت است از ایجاد پوشش فلز روی بر روی فلز آسیب پذیر آهن و فولاد. ضخامت این پوشش 15 تا 200 میکرو بسته به نوع مصرف تغییر می کند. روی واکنش داده با آهن لایه ای با رنگ سفید متمایل به خاکستری ایجاد می کند که باعث محافظت فلز پایه در مقابل اکسیداسیون و خوردگی می گردد.توری محافظ پروانه و پروانه با استفاده از پرس ساخته می شود.

پایه های موتور بوسیله پیچ به بدنه اصلی متصل شده و موتور روی آن قرار می گیرد. پس از نصب موتور بروی پوسته و اضافه نمودن پروانه و محافظ توری هواکش کامل شده و آماده ارسال به بازارمی شود.

کلمات کلیدی:

صنعت– کارگاه تولیدی – ساخت هواکش- هواکش

Making Ventilator

The rolls sheet transferred by crane to the cut site and sheets can be cut to fit different-sized map by guillotine. after cleaning the edge of the plate , transferring them to the press And the press is 200 tons.

At First press stage, a hole to be Created in the page for attaching propeller and engine and the edges are perforated . In the next stage , the edges of the sheet is bent 90 degrees with pressure heaviness.

The important stage is Galvanization the ventilator shell . In this stage ,the shell surface are defatted and placed inside a galvanized tub . protective Nets propeller and propeller Is made by using press.

The engine base is attached to the body by screws and engine are placed on it . after installing the engine on the casing and adding propeller and protective nets, ventilator will be completed and ready to send to market

Key word: industrial – transferred - Making – Ventilator -