حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۷

ساخت بزرگترین مخازن کروی کشور در لراک - نمایش محتوای خبر

 

 

ساخت بزرگترین مخازن کروی کشور در لراک

شناسه : 350449771

دانلود

مخازن کروی بخشی از قرارداد عظیم  ساخت پتروشیمی کنگان است

مخازن  قطعه قطعه ساخته  و در محل استفاده بر روی 18 پایه فلزی یک پارچه می شوند