زیارت شمس قسمت سوم

 

زیارت شمس قسمت سوم

زیارت شمس عنوان فیلم داستانی است تولید شبکه آفتاب استان مرکزی که در سه قسمت 15 دقیقه ای تولید و از این شبکه پخش شده است

Loading the player...
سال تولید: 91
عوامل تولید:

 

سیمای شبکه آفتاب