رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

زنگ انشاء - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زنگ انشاء

   
 

    

   

من دوست دارم در آینده دکتر اطفال بشوم بخاطر اینکه بچه ها را خیلی دوست دارم.

من در بچگی هیچ وقت دوست نداشتم آمپول بزنم. بخاطر همین هیچ وقت برای بچه ها آمپول تجویز نمی کنم. من دوست ندارم مثل بعضی دکترها اخمو و بداخلاق باشم تا بچه ها از من بترسند و گریه کنند. اگر دکتری اخمو و بداخلاق باشد مردم هم دیگر اور ا دوست ندارند و شهرت و آوازه ی آن دکتر در دنیا بدجا می افتد و دیگر کسی به مطب او نمی آید.