جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

زندگی نامه ادیب الممالک فراهانی - نمایش محتوای صدا

 

 

زندگی نامه ادیب الممالک فراهانی

زندگی نامه ادیب الممالک فراهانی

 

ادیب الممالک فراهانی


ميرزا محمد صادق اميري فرزند حاج ميرزا حسين و نواده ميرزا معصوم مي باشد. لقبش در ابتدا امير الشعرا بود و بعد به اديب الممالك مشهور گرديد و تخلص وي به اميري نيز بدين جهت بوده است. ولادتش به نوشته خود او در روز پنجشنبه 14 محرم 1277 هجري قمري(1237 خورشيدي) در قريه گازران از توابع اراك اتفاق افتاد .

او پانزده سال بيشتر نداشت كه پدرش به سال 1291 هجري قمري درگذشت و نظم خانواده اش برهم ريخت. او به دربار شاهزاده طهماسب ميرزا مويد الدوله راه يافت و با حسنعلي خان امير نظام گروسي كه در آن زمان وزير فوايد عامه بود آشنا شد و به مناسبت او نام و تخلص خود را از پروانه به اميري مبدل ساخت. در سال 1309 هجري قمري به اتفاق وي به كرمانشاه رفت و تا سال 1313 هجري با او در كرمانشاه بود تا در اواخر آن سال به تهران بازگشت .

در سال 1316 معاون و نايب رئيس مدرسه لقمانيه تبريز شد. در اوايل 1318 هجري قمري به قفقاز و از آنجا به خوارزم رفت و چندي نزد محمدخان - خان خيوه به سر برد. از آنجا به مشهد آمد و تا سال 1320 قمري در مشهد زيست و در اواخر آن سال يا اوايل سال بعد به تهران آمد. در سالهاي 1321 و 1322 هجري قمري نويسنده مهم و درجه اول روزنامه ايران سلطاني بود؛ در سال 1323 هجري قمري سفري كوتاه به باكو كرد و در آنجا با روزنامه ارشاد تركي همكاري داشت و ورقه ضميمه آنرا به فارسي انتشار ميداد .

در شعبان سال 1324 هجري قمري كه مجلس شواري ملي گشايش يافت، در تهران بود و سردبيري روزنامه مجلس را كه ميرزا محمد صادق طباطبايي تأسيس كرده بود بر عهده داشت. در سال 1327 هـ.ق. جزء مجاهدان فاتح مسلمان وارد تهران شد و چندي بعد به خدمت وزارت عدليه درآمد و حملات او به ادارات و روساي عدليه از همين تاريخ شروع شد. اميري در سال 1335 كه مأمور عدليه يزد بود سكته كرد و به تهران آمد و روز چهارشنبه 28 ربيع الثاني آن سال در 58 سالگي در تهران درگذشت .

او در انواع شعر بجز غزل و مخصوصاً در قصيده سازي بسيار توانا بود. در شيوه سخن سرايي پيرو استادان قديم و در دوره تجديد حيات ادبي همطراز قاآني و سروش است. در علم حكمت، رياضي، نجوم، رمل، اسطرلاب و كفبيني نيز بيشتر از آنچه كه يك شاعر بايستي مطلع باشد، آگاهي داشت؛ از زبان روسي، كلداني، تركي و پهلوي آگاه بود و نيز قدري فرانسه و انگليسي ميدانست .

کلمات کلیدی: ادیب الممالک فراهانی، ميرزا محمد صادق اميري ،قريه گازران ،توابع اراك،مدرسه لقمانيه تبريز، مأمور عدليه يزد، قصيده سازي

Key word: Adib Almmalk Farahani,arak