رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

زندگینامه میرزا تقی خان امیرکبیر (2) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زندگینامه میرزا تقی خان امیرکبیر (2)

 

زندگینامه میرزا تقی خان امیرکبیرمحمد تقی فرزند کربلایی قربان بیگ فراهانی در سال 1222 ق در هزاوه فراهاناز توابع اراک متولد شد. کربلایی قربان پدر امیرکبیر در دستگاه میرزا عیسی (میرزا بزرگ) پدر میرزا ابوالقاسم قائم مقام سمت آشپزی داشت. مادر امیر کبیر فاطمه سلطان دختر استاد شاه محمد بنا از اهالی فراهان بود.

میرزا محمد تقی خان به خاطر هوش و استعداد کم نظیرش از همان دوران نوجوانی مورد توجه میرزا بزرگ و سپس قائم مقام فراهانی قرار گرفت و به ترتیب به سمت منشی گری آن دو دست یافت و به سرعت مورد توجه قائم مقام و عباس میرزا نایب السلطنه قرار گرفت. اولین تجربه سیاسی میرزا محمد تقی خان همراهی خسرومیرزا فرزند نایب السلطنه و هیئت همراه او در سفرش به روسیه تزاری بود. این سفر به دنبال قتل گریبایدوف وزیر مختار روسیه در تهران و در شوال 1244 و به منظور عذرخواهی از واقعه قتل گریبایدوف صورت گرفت.

در سال 1264 و پس از انتقال ولیعهد ناصرالدین میرزا به تهران و به پادشاهی رساندن او، میرزا تقی خان امیرنظام به مقام صدارت ایران منصوب شد اما اقدامات اصلاحی او باعث شد تا دوره صدر اعظمی او بسیار کوتاه باشد و در محرم 1268 از مقام خود عزل و به کاشان باغ فین تبعید شد.

 

مهمترین اقدامات امیرکبیر:

تاسیس دارالفنون، توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، توسعه بازرگانی، انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه، گسترش فرهنگ چاپ و نشر، سرکوب شورش باب و فتنه بابیه، اجرای اصلاحات اقتصادی داخل کشور و تعدیل درآمد دولتی ها حتی مستمری پادشاه، ایجاد اداره اطلاعات و امنیت، محدودکردن دریافت و اعطای القاب دولتی، ...

امیرکبیر در روز شنبه 18 ربیع الاول 1268 در توطئه ای سه جانبه از طرف روس، انگلیس و عمال داخلی آنها یعنی میرزا آقا خان نوری و مادر ناصرالدین شاه و به دست حاجب الدوله در حمام فین کاشان به قتل رسید.


کلید واژه ها: امیرکبیر، فراهانی، میرزا تقی خان، ناصرالدین شاه، هزاوه، اراک، اصلاحات امیرکبیر، محمد تقی خان، آشپزباشی، قربان بیگ فراهانی