رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

زندان غار قلعه جوق - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زندان غار قلعه جوق

 برای رسیدن به این زندان وحشت آفرین 2500 ساله  مربوط به دوران هخامنشیان است. که به نام غار قلعه جوق شهرت دارد باید20 کیلومتر در جهت جنوب غربی روستای چهرقان در یک مسیر کوهپیمایی راه بروید. غار در منتهی علیه شمال غربی اراک در مرز استان مرکزی و همدان در ارتفاع 15 متری دیواره قائم کوهی بنام قوزیشلاق قرار دارد. همواره خطر مرگ پیرامون این غار پرسه می زند. بدون تجهیزات ورود به غار خطر آفرین است. غار دارای سه مدخل ورودی در ارتفاع 15 متری از سطح زمین است که در باور اسطوره ای مردم این منطقه محل زندگی مار چهل دم است. منشا آن وجود خزندگان متعدد پیرامون این بنای تاریخی است. بنایی که در شمار یکی از کهن ترین زندان های دست کنده جهان است.

اینجا زندان بوعلی سینا است. این بنا هر چند یک زندان محسوب می شود ولی سنگبری های داخلی این زندان از عجایب معماری جهان است. این زندان یک تالار بزرگ به طول 23 متر و یک تالار بیضی شکل کوچک بطول 5 متر دارد و 13 اتاق بشکل قرینه به ابعاد 4 متر دارد که اینک آشیانه پرندگان است. برخی مورخین بر این باورند که این زندان در گذشته کارکردهای دیگری هم داشته است، نیایشگاه و عبادتگاه زرتشتیان و همچنین آرامگاه مردگان تمامی اتاقها دارای درهای محکمی بوده است آنچنانکه جای کلون درها بر دیواره ها باقی است.