رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

زبان سنگ ها - نمایش محتوای موسیقی

 

 

زبان سنگ ها

 

نماهنگ زبان سنگ ها

خواننده: مجید شعبانی، علی میرمحمدی، مرتضی سلمانی

کارگردان: احمدرضا داوری

آهنگساز: علی کاشی 

شاعر: قاسم صرافان