رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

ریواس - نمایش محتوای صدا

 

 

ریواس

ریواس

 

   
 

 

ریواس

 

   
 

 

ریواس نام گیاهی ترش مزه است که در اکثر مناطق کوهستانی استان مرکزی یافت می شود و دارای خواص دارویی فروانی در زمینه های گوارشی و کاهش فشار است. فصل رویش و برداشت این گیاه بسته به سردسیر یا گرم سیر بودن جغرافیای منطقه فرق می کند.

در اراک و استان مرکزی این گیاه در ابتدای بهار (فروردین ماه) از خاک سربیرون می آورد و از حدود بیستم فروردین تا دو سه هفته بعد بسته به گرمای منطقه رویش، امکان برداشت آن وجود دارد. اگر این گیاه را به موقع چیده نشود، آب خود را از دست داده و خشک و چوبی می شود و قابل مصرف نیست.این گیاه دارای برگهای سبز و پهنی است که که از طریق یک دنبال نسبتا قوی به ساقه اصلی خود در زیر خاک یا شکاف صخره ها وصل است.علاوه بر برگهای پهن، روایس دارای یک دسته خوشه مانند از گل است که روی یک پایه بلند از ارتفاع سه سانتی متری تا 60 سانتی متری قرار دارد. در واقع آنچه در مصرف روایس اهمیت دارد و مردم را به طرف خود می کشاند همین ساقه بلند است که اگر به موقع چیده شود، بسیار خوشمزه است.

در اصطلاح اراکی به این ساقه بلند قمچی (ghamchi   ) گفته می شود. گاهی اوقات از دنباله برگها نیز برای مصارف غذایی و خوردن استفاده می شود به خصوص زمانی که این دنبالها در زیر خاک یا سنگها رشد کرده باشند و به دلیل دوری از نور آفتاب به شکل سفید در آمده باشند.

کلید واژه ها: ریواس، قمچی، گیاهان دارویی، کوه های استان مرکزی،