جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

رکاب زدن تا مشهد مقدس - نمایش محتوای خبر

 

 

رکاب زدن تا مشهد مقدس

رکاب زدن تا مشهد مقدس

رکاب زدن تا مشهد مقدس

 

دوچرخه سواران دلیجانی مسیر دلیجان تا مشهد مقدس را رکاب می زنند.

تیم دوچرخه سواران دلیجانی متشکل از دوتن از ورزشکاران این رشته مسیر دلیجان تا مشهد مقدس را با پیام ورزش رمز سلامتی رکاب میزنند .

 سید مهدی جلالی و علیرضا رئیسی از شش ماه گذشته تمرینات خود را شروع کرده بودند و قرار است در این سفر سی روزه بیش از 2500 کیلومتر را رکاب بزنند.