رژه نیروهای مصلح در رور ارتش

 

 نمایش رژه نیروهای مصلح در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

Loading the player...