جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

رونق تولید با پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی - نمایش محتوای خبر

 

 

رونق تولید با پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی

رونق تولید با پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی

رونق تولید با پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی

از 570 واحد درخواست کننده تسهیلات در استان، بیش از 170 واحد، تسهیلات دریافت کردند.

با دریافت یک سوم واحدهای درخواست کننده تسهیلات رونق در استان مرکزی، علاوه بر حفظ پنج هزار شغل و ایجاد 290 شغل جدید به میزان تولیدات نیز افزوده شد .

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گفت : بیش از صدو هفتاد واحد صنعتی از بیش از پانصد و هفتاد واحد صنعتی درخواست کننده تسهیلات تاکنون تسهیلات رونق دریافت کردند که سبب حفظ پنج هزار اشتغال موجود و دویست و نود اشتغال جدید شده است .

حاجی پور افزود : دو سوم واحدهای دیگر نیز به بانکها معرفی شده و به زودی تسهیلات دریافت می کنند .

او تسهیلات ارائه شده را به واحدهای کوچک و متوسط استان دانست و در مورد واحدهای بزرگ صنعتی استان گفت : پرداخت تسهیلات به واحدهای بزرگ تاکنون به دلیل همراهی نکردن بانکها محقق نشده که با سفر اخیر وزیر صنعت تاکید بر پرداخت تسهیلات شد و پنجاه میلیارد تومان به این منظور اختصاص یافت .

در گفتگو با برخی صاحبان صنایع اراک ، آنان میزان تسهیلات را کافی ندانسته و بر ادامه این روند تاکید کردند .